ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือครู สื่อ และวิดีโอสาธิตกิจกรรมในชั้นเรียน Flash Card และหนังสืออ่าน 10 นาที ภาษาอังกฤษ
เทคนิคง่ายๆ สร้างเด็กเก่งอังกฤษ ปูพื้นฐานคลังศัพท์และไวยากรณ์ ด้วยเวลาวันละแค่ 10 นาที ! โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
เอกสารการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร วันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
กำหนดการพิธีมอบสื่อเพื่อการศึกษาโครงการ English Mate เพื่อน้อง ๒๕๕๗
โครงการ English Mate เพื่อน้อง ๒๕๕๗ โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมนวมินทราชินูทิศ ชั้น ๒ ตึก ๕ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ภาพบรรยากาศกำหนดพิธีลงนาม และสัมมนาเชิงวิชาการ English Mate เพื่อน้อง 2557 “อาชีวศึกษาภาคอีสาน”
ภาพบรรยากาศกำหนดพิธีลงนาม และสัมมนาเชิงวิชาการ English Mate เพื่อน้อง 2557 “อาชีวศึกษาภาคอีสาน”
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 9 /2557 เดือนพฤษภาคม 2557
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 9 /2557 เดือนพฤษภาคม 2557
มอบสื่อเพื่อการศึกษา " โครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557 "
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบสื่อเพื่อการศึกษา " โครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557 "
CD ชุดใหม่ หัวข้อ "รักลูกให้ปลูกธรรม" บรรยายโดย "พระไพศาล วิสาโล"
CD ชุดใหม่จากโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุข โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ในหัวข้อ "รักลูกให้ปลูกธรรม" บรรยายโดย "พระไพศาล วิสาโล"
ข่าวกิจกรรม
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" จ.มุกดาหาร
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" จ.เพชรบูรณ์
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมมอบสื่อเพื่อการศึกษา โครงการ English Mate เพื่อน้อง'57 ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมมอบสื่อเพื่อการศึกษา โครงการ English Mate เพื่อน้อง'57 ฉะเชิงเทรา
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นมอบหนังสือ ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี9/2557 ให้ห้องสมุดโรงเรียนมุกดาหาร
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นมอบหนังสือ ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี9/2557 ให้ห้องสมุดโรงเรียนมุกดาหาร อ. เมือง จ.มุกดาหาร
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือบริจาค ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี7/2555 ให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านขัวแคร่
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือบริจาค ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี7/2555 ให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านขัวแคร่
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือบริจาคตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8/2556 ให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดกระโจมทอง
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือบริจาคตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8/2556 ให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดกระโจมทอง ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
มอบหนังสื ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8 โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดดาวเรือง
มอบหนังสื ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8 โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดดาวเรือง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี