ข่าวกิจกรรม
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" จ.มุกดาหาร
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ กลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" จ.เพชรบูรณ์
ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมมอบสื่อเพื่อการศึกษา โครงการ English Mate เพื่อน้อง'57 ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมมอบสื่อเพื่อการศึกษา โครงการ English Mate เพื่อน้อง'57 ฉะเชิงเทรา
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นมอบหนังสือ ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี9/2557 ให้ห้องสมุดโรงเรียนมุกดาหาร
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นมอบหนังสือ ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี9/2557 ให้ห้องสมุดโรงเรียนมุกดาหาร อ. เมือง จ.มุกดาหาร
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือบริจาค ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี7/2555 ให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านขัวแคร่
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือบริจาค ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี7/2555 ให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านขัวแคร่
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือบริจาคตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8/2556 ให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดกระโจมทอง
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือบริจาคตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8/2556 ให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดกระโจมทอง ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
มอบหนังสื ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8 โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดดาวเรือง
มอบหนังสื ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8 โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบให้ห้องสมุดโรงเรียนวัดดาวเรือง ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี
มอบหนังสือ ตามโครงการหนังสือเพื่อน้องโดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ให้กับโรงเรียนสระงาม
มอบหนังสือ ตามโครงการหนังสือเพื่อน้องโดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ให้กับโรงเรียนสระงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคุ้ม
มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคุ้ม ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
มอบหนังสือบริจาค ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8/2556 ให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว
มอบหนังสือบริจาค ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8/2556 ให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
มอบหนังสือบริจาคตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8/2556 ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
มอบหนังสือบริจาคตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี8/2556
มอบหนังสือ "เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน" Welcome to Asean ให้กับ เรียนโรงเรียนบ้านมาบตอง จ.ระยอง
มอบหนังสือ "เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน" Welcome to Asean