มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบสื่อเพื่อการศึกษา 
โครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557 โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา


1610023_647823545287161_8218628582400479784_n


มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบสื่อเพื่อการศึกษา "โครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557" 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมัธยมสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้นผ่านการดูภาพยนตร์นอก ห้องเรียน โดยคุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนคุณครู ในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมบางปะกง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1


2

คณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราถ่ายภาพร่วมกับประธานมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น


3

คุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) 
บรรยายหัวข้อ "จะทำให้เด็กไทยสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไร"


4

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
กล่าวผนึกความร่วมมือในโครงการ English Mate เพื่อน้อง 2557 ร่วมกับมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น


5

นักพัฒนาและออกแบบโปรแกรม English Mate สาธิตการใช้งานโปรแกรมให้กับอาจารย์


6

คณะครู-อาจารย์ร่วมปฏิบัติในการสาธิตการใ้โปรแกรม English Mate

รู้จัก English Mate คลิก

ภาพบรรยากาศทั้งหมด คลิก