มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์


1960060_617055838363932_1849993445_n

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เพื่อสนับสนุนให้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้หนังสือภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในโรงเรียน ตามโครงการหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ปี3/2557 เป็นจำนวน 190 เล่ม มูลค่าราคาปก 41,440 บาท