โครงการเปลี่ยนความคิด ชีวิตมีสุข
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น และ ซีเอ็ด ขอนำเรื่องราวดีๆ มาแบ่งปันเพื่อให้เป็นข้อคิดและแรงบันดาลใจผ่านซีดีในโครงการ เปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุข เพื่อให้ผู้สนใจได้ฟัง คิด และทำความเข้าใจจนเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดนำชีวิตไปสู่ความสุข

        สามารถรับซีดีได้ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนที่ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และขอเชิญทุกท่านร่วมสมทบทุน ร่วมแบ่งปันความสุขในครั้งต่อไปได้ที่กล่องรับบริจาคโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุข