หนังสืออ่าน 10 นาทีภาษาอังกฤษVDO แนะนำหนังสืออ่าน 10 นาที ภาษาอังกฤษ
VDO สาธิตกิจกรรมหนังสืออ่าน 10 นาที ภาษาอังกฤษ

   
   

   

   


เอกสารดาวน์โหลด:

คู่มือครู

Teacher-s-Activity-Guide.pdf

แนะนำการใช-Youtube--เปนสอการสอนภาษาองกฤษ.pdf

แนะนำเวบสอการสอนภาษาองกฤษ.pdf


คู่มือระดับประถม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


คู่มือระดับมัธยม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สื่อตกแต่งมุมหนังสือและชั้นเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด